מתי הייתה הפעם האחרונה שהשתתפתם בהגרלה? סביר להניח שהייתה זו הגרלת הלוטו או הגרלה דומה. הרעיון העומד בבסיסה של ההגרלה הוא די פשוט: סידרת מספרים או פתק אקראי יהיה זה שיקבע מי הוא הזוכה המאושר.

מעניין ללמוד כי בהיסטוריה של עם ישראל השתמשו בגורל פעמים רבות, גם כדי לקבוע החלטות משמעותיות במיוחד.

הבה נצא למסע קטן בעקבות הגורל בהיסטוריה של עם ישראל.

מי יודיע לאבא?

המדרש1 מספר כי לאחר שהאחים מכרו את יוסף לעבד, הם החליטו להודיע לאביהם שיוסף נטרף על ידי חיה רעה. לשם כך הם לקחו את כתונת הפסים של יוסף וטבלו אותה בדם של שעיר עיזים. הכתונת תשמש כראיה שיוסף כביכול נטרף על ידי חיה רעה.

מי יהיה זה שיודיע ליעקב את הבשורה הרעה? בשמה של הכתונת, 'פסים', יש רמז לכך שהאחים ערכו פיס וגורל. שמו של יהודה עלה בהגרלה ואכן הוא זה שהביא ליעקב את הכתונת2 .

הגרלה של 22,273 פתקים!

אולי אחת ההגרלות הגדולות בהיסטוריה נערכו זמן קצר לאחר בניית המשכן. בהגרלה היו לא פחות מ-22,273 פתקים!

מדוע נערכה הגרלת ענק שכזו? לשם כך עלינו להקדים כמה עובדות.

הבכורות היו אלו שנבחרו לעבוד לפני האלוקים במשכן ולאחר-מכן בבית המקדש, אך בשל השתתפותם בחטא העגל נגזר עליהם כי הם לא יזכו לעשות זאת ובמקומם ישמשו בני שבט לוי. אך עם זאת, עדיין חלה על הבכורות קדושה מיוחדת והיה צורך 'לפדות' אותם ולשחרר אותם מחובתם הקדושה.

לשם כך בורא העולם ציווה לערוך מפקד בקרב הלויים ובכורות בני-ישראל. המפקד העלה כי יש 22,000 לויים, ו-22,273 בכורות. כל לוי ימלא את תפקידו של בכור ובכך הוא יפדה אותו, ו-273 הבכורות הנותרים יצטרכו לשלם חמישה שקלי כסף כדי לפדות את עצמם.

אמר משה רבינו לעצמו: כיצד אקבע מי יהיו 273 הבכורות שיצטרכו לשלם חמישה שקלים?

הוא ערך את הגרלת הענק, בה נכתבו 22,273 פתקים. על 22 אלף מתוכם נכתב "בן לוי", ועל שאר הפתקים הוא כתב "חמישה שקלים." כל אחד מבכורות ישראל עבר ליד הקופסה ושלה ממנה פתק לפיו הוא ידע האם הוא נפדה על ידי הלויים, או שהיה עליו לשלם חמישה שקלים ולפדות את עצמו3 .

חשוב לדעת שקדושת הבכורות לא הייתה רק לבכורות ההם אלא לכל הבכורות שנולדים בעם ישראל בכל הדורות, ולכן גם בימינו עורכים פדיון הבן לכל בן בכור שנולד.

משבעים ושניים יוצאים שבעים

בורא העולם מצווה למשה רבינו4 לאסוף שבעים זקנים משבטי ישראל, אך משה מתלבט: אם הוא יבחר חמישה זקנים מכל שבט, יהיו לו רק שישים זקנים; אם הוא יבחר שישה זקנים מכל שבט, יהיו לי שבעים ושניים זקנים - ובורא העולם ציווה לבחור שבעים בלבד.

משה עורך הגרלה. הוא מניח שבעים ושניים פתקאות בתיבה, כאשר על שבעים מהם רשומה המילה 'זקן' ושני פתקים נותרים ריקים, וכך נבחרו שבעים הזקנים5.

מעניין לציין כי לפי דיעה אחרת, המובאת בתלמוד הירושלמי6 בהגרלה היו שבעים וארבעה פתקים, ועל שבעים ושניים מהם הייתה כתובה המילה 'זקן'. היה זה נס ששני זקנים הוציאו את הפתקים הריקים.

היכן תגורו? ההגרלה תקבע

במשך ארבעים שנה נדד עם ישראל במדבר, כשהוא חולם להיכנס לארץ ישראל. אך עם הכניסה לארץ יהיה צפוי להם אתגר לא פשוט: כיצד יחלקו את הארץ? מי יקבל חלק עם שדות וכרמים? מי ינחל את ההרים והגבעות? בחלקו של מי יפול הים?

"אך בגורל יחלק את הארץ7 " אומר האלוקים למשה. יש לחלק את הארץ לחלקים8 ולערוך הגרלה היכן ינחל כל שבט.

לא הייתה זו הגרלה רגילה אלא היה בכך נס של ממש: ההגרלה נערכה כשאלעזר, הכוהן הגדול, עמד בסמיכות מקום. לפני שכל שבט הוציא את פתקו, היה אלעזר מתנבא ברוח הקודש ואומר באיזה חלקה בארץ הוא עומד לזכות9 .

ולאחר שנשלה הפתק מן התיבה, היה יוצא קול מתוך הפתק עצמו ומכריז: "אני הגורל עליתי לגבול פלוני, לשבט פלוני10 ..."

ואכן, לאחר פטירת משה רבינו, הכניס יהושע המנהיג החדש את העם לארץ המובטחת וערך את ההגרלה המתוכננת, ותוצאותיה מתוארות בספר יהושע11 .

הגרלה עם גזר דין מוות

והייתה הגרלה שגרמה לגזר דין מוות. גם היא אירעה זמן קצר לאחר הכניסה לארץ ישראל. כאשר כבשו את העיר יריחו, נאסר על העם לקחת מן השלל. אדם אחד בשם עכן בן כרמי לקח לעצמו בגד אחד, כמה מטבעות וכן מטיל זהב.

העיר הבאה אותה ניסו בני-ישראל לכבוש הייתה עיר בשם עי, אך שם הם נחתו כשלון מוחץ. המפלה המיסה את לב העם, ולאחר תפילה ארוכה נאמר ליהושע כי הדבר נגרם בשל חטאו של אדם אחד. ויהושע החליט לערוך הגרלה כדי לאתר את החוטא.

לאחר ההגרלה נלכד עכן, אך הוא לא מיהר להודות במעשיו.

"יהושע" הוא אמר, "בגורל אתה בא עלי?! [הרי] אתה ואלעזר הכהן, שני גדולי הדור אתם. אם אני מפיל גורל עליכם - על אחד מכם הוא נופל!

"אמר לו יהושע: בבקשה ממך שלא תוציא לעז על הגורלות, שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל, שנאמר: "אך בגורל תתחלק הארץ" ותן לו תודה12 ".

בסופו של דבר הוא הודה על מעשיו וכעונש על כך נגזר עליו עונש מוות. לאחר-מכן שב צבא ישראל לתקוף את העי, הפעם בהצלחה13 .

הגרלה נוספת שיכלה לגרום למוות מתוארת בספר יונה. היא נערכה על סיפונה של אוניה שנסעה לתרשיש. האוניה נקלעה לסערה, והנוסעים החליטו לערוך הגרלה ולראות מדוע פרצה הסערה. כאשר שמו של יונה עלה בהגרלה, הם השליכו אותו אל הים הסוער. אך יונה לא מת: דג ענק בלע אותו, ובסופו של דבר הוא הלך לנינוה לקיים את השליחות האלוקית שניתנה לו.

הזוכה בהגרלה הוא המלך

גם כאשר התוצאות היו ידועות מראש, עדיין לפעמים נערכה הגרלה כדי להראות לעם שזהו רצון השם.

את המלך הראשון של עם ישראל, שאול המלך, מצא שמואל הנביא ואף משח אותו בפך שמן כאות למלוכה. עם זאת, כשהוא הציג לפני עם ישראל את הליך בחירת המלך, הוא עשה זאת באמצעות סידרת הגרלות. בראשונה נבחר שבט בנימין, בשניה נבחרה משפחת המטרי, ובשלישית נבחר שאול בן קיש מתוך כל המשפחה כי הוא יהיה זה שימלוך על ישראל.

"ויאמר שמואל אל כל העם: הראיתם אשר בחר בו ה'? כי אין כמוהו בכל העם! ויריעו כל העם ויאמרו: יחי המלך14 !"

פורים – חג בזכות גורל

נסיים15 פרק זה בהיסטוריה באחת ההגרלות שבזכותם זכינו לחג שאף נקרא על שם ההגרלה: חג הפורים.

המן הרשע ביקש להשמיד ולהרוג את כל עם ישראל, ולשם כך הוא ערך 'פור' – הגרלה כדי לקבוע את היום והחודש המתאים לכך.

המן קיווה כי ההגרלה תמצא את יום המזל בו הוא יצליח להתפטר מהיהודים שונאי נפשו. את הסוף, כמובן, כולנו יודעים: יום זה נהפך לששון ולשמחה, ועד היום אנו חוגגים את חג הפורים כדי לציין את נס הצלתנו ממזימתו הרעה של המן.

הגורל לאור פנימיות התורה

בתורת החסידות אנו מוצאים התייחסויות רבות לנושא הגורל. נביא כאן אחת מהם אשר לה יש לקח מעשי לחיינו16 :

"בפרשת פינחס נאמר כי הארץ תתחלק לפי הגורל. ומדוע? הדבר נובע מכך שגם בעבודת האדם קיים גורל רוחני. הדבר מובן לאור דבריו של אדמו"ר הזקן17 , שבעוד כל אדם צריך לקיים את כל המצוות, יש לכל נשמה מצווה מיוחדת אותה היא צריכה לקיים במהירות, זריזות והידור יתר.

"כיצד יכול האדם לדעת מהי המצווה המיוחדת לנשמתו?

"כאשר אדם מרגיש שיש מצווה שקשה לו במיוחד לקיימה, הדבר מהווה סימן שזוהי המצווה השייכת לנשמתו, ולפיכך היצר הרע מתנגד אליה בכל תוקף.

"וכך גם בכל מקום ובכל זמן יש מצווה או הידור מיוחד השייך לאותו זמן ומקום."