הנה עובדה מעניינת, שסביר מאוד להניח שמעולם לא שמעתם עליה: מתוך 5,846 פסוקים בחמישה חומשי תורה, ישנם רק שני פסוקים בהם מופיעות כל אותיות הא"ב.

הפסוק הראשון מופיע בספר שמות, פרק טז פסוק טז. בפסוק זה משה רבינו מעביר לבני-ישראל את הציווי האלוקי כיצד עליהם ללקוט את המן, הלחם הניסי שירד לבני ישראל במדבר:

"זה הדבר אשר ציווה ה': לקטו ממנו איש לפי אוכלו: עומר לגולגולת מספר נפשותיכם – איש לאשר באוהלו תיקחו."

הפסוק השני מופיע בספר דברים, פרק ד פסוק לד. פסוק זה נאמר כאשר שבועות ספורים לפני פטירתו משה מזכיר לעם את כל התלאות אשר הם עברו בדרך. "שאל נא... למקצה השמיים ועד קצה השמיים" הוא אומר לעם, "הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם קול מדבר אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?

ואז הוא ממשיך:

"או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים לעיניך?"

משמעות הדברים

האם יש משמעות לכך ששני פסוקים אלו מכילים את כל האותיות הא"ב?

רבי יעקב בן אשר, ה"בעל הטורים", היה זה שגילה את שני פסוקים אלו, והוא גם העניק להם הסבר מעניין. אותיות הא"ב מסמלות את כל חכמת התורה, ושני פסוקים אלו מלמדים אותנו על רעיונות חשובים הקשורים בתורה.

הפסוק הראשון עוסק במן שירד מן השמיים, והוא בא ללמד אותנו כי אדם המקיים את התורה, יקבל את פרנסתו בריווח מאת בורא העולם – בדיוק כמו עם ישראל במדבר שקיבל מן מן השמיים.

והפסוק השני עוסק בנסיונות שניסה ה' את עם ישראל במצרים. מתברר כי כבר לפני יציאת מצרים רצה בורא העולם לתת את התורה לעם ישראל, אך "אמרה מידת הדין: נסה אותם תחילה."

משני פסוקים אלו עולה מסר אחיד: בעוד נסיונות מוצבים בדרכו של מי שרוצה ללמוד תורה, ברגע שהוא מתגבר עליהם ייפתחו לפניו שערי שפע.