ב"ה

רבי שלמה אבן גבירול

מבחר הפנינים, מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
כשתרצה להתחבר עם אדם - הכעיסוהו. אם יודה לך על האמת בעת כעסו התחבר לו. ואם לא - עזוב אותו.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
אם תתחרט פעם אחת על השתיקה, תתחרט על הדבור פעמים רבות.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מי שאינו מושל בכעסו כל שכן שלא ימשול בזולתו.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
האדם חכם בעודנו מבקש החכמה, וכאשר יחשוב שהגיע אל תכליתה - הוא סכל.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
החכם כשאינו עושה כחוכמתו - תוכחתו נופלת על הלבבות כאשר ייפול הגשם על האבנים.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
המתן - ותנצל, מהר - ותתחרט.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
איזה מבני אדם מכובד אצל הבורא? מי שיודה על הטובה, ויסבול את הרעה.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
אל תאכיל מאכל למי שאינו מתאוה לו ואל תספר דבריך למי שאינו פונה אליהם.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
אל ירבו בעיניך אלף אוהבים, ואל ימעט בעיניך שונא אחד.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
אל תבחר לחבר, אלא מי שיכיר ערך עצמו, ומי שאינו מכיר ערך עצמו - אין טוב בחברתו.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
חבר שיגיד לך מומך בינך לבינו בכל עת שיפגעך טוב לך מחבר שיתן לך בכל עת שיפגעך דינר זהב.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
כשתשאל על אדם, שאל מי רעהו. כי כל אדם יעשה מעשה רעהו.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
אין נקב המחט צר לשני אוהבים, ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
טרח ולך מיל - לבקר חולה, וטרח שניים - להכנסת שלום בין בני אדם, וטרח שלושה - לכבוד הבורא.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
שאלו החכם: במה יתנקם אדם משונאו? אמר: שיוסיף מעלה יתירה בעצמו.
מיוחס לרבי שלמה אבן גבירול
מי שזורע שנאה - יקצור חרטה.