אין נקב המחט צר לשני אוהבים, ואין רוחב העולם מכיל שני שונאים.