אל תאכיל מאכל למי שאינו מתאוה לו ואל תספר דבריך למי שאינו פונה אליהם.