אל ירבו בעיניך אלף אוהבים, ואל ימעט בעיניך שונא אחד.