איזה מבני אדם מכובד אצל הבורא? מי שיודה על הטובה, ויסבול את הרעה.