אל תבחר לחבר, אלא מי שיכיר ערך עצמו, ומי שאינו מכיר ערך עצמו אין טוב בחברתו.