אם תתחרט פעם אחת על השתיקה, תתחרט על הדבור פעמים רבות.