סדר הדלקת נרות חנוכה

א. זמן הדלקת הנרות הוא שקיעת החמה. בערב שבת ובמוצ"ש - הקש כאן. בדיעבד אפשר להדליק במשך כל הלילה - ואם בני-הבית ערים, אפשר גם לברך.

ב. מניחים את החנוכייה בצד שמאל של הדלת מול המזוזה, כדי להיות מוקפים במצוות (או על אדן החלון - בתנאי שהנרות נראים גם בבית).

ג. הנרות בחנוכייה צריכים לעמוד בשורה ישרה ובגובה שווה.

ד. צריך שיהיה רווח בין נר לנר, כדי שלא ייראו כמדורה.

ה. אסור ליהנות מאורם של הנרות ואסור להדליק נר מנר. על כן, מדליקים נר 'שמש', שבו אפשר להשתמש לכל הצרכים.

ו. ה'שמש' צריך לעמוד מעל שאר הנרות, כדי שיהיה ניכר שאינו בכלל נרות המצווה.

ז. הנרות צריכים לדלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים.

ח. אפשר להדליק בכל סוגי הנרות. מצווה מן המובחר להדליק בשמן-זית ובפתילות.

ט. את הנרות מציבים בימין החנוכיה. ביום הראשון נר אחד, בשני שניים עד שבשמיני - שמונה נרות. סדר ההדלקה הוא משמאל לימין.

י. לאחר שמסיימים להכין את הנרות להדלקה, אם נרות רגילים או כוסיות שמן-זית וכיו"ב, אומרים את ברכות ההדלקה. בפעם הראשונה שמדליקים השנה, מברכים שלושה ברכות. בכל יום משאר ימי החנוכה מברכים רק שתי ברכות (הברכה השלישית - "שהחיינו" - מברכים רק בפעם הראשונה). לנוסח הברכות - הקש כאן. לאחר שמסיימים את אמירת הברכות מדליקים את הנרות באמצעות ה'שמש' (אותו מדליקים ראשון). לאחר ההדלקה שרים את נוסח "הנרות הללו", ושאר שירי החנוכה, לפי המנהג בכל מקום.

יא. נשים אינן עושות מלאכה כל זמן שהנרות דולקים, בגלל חלקן המיוחד בנס חנוכה

מהלכות חנוכה

* בכל שמונת הימים אומרים 'ועל הניסים' בתפילת 'שמונה-עשרה' (תפילת העמידה) ובברכת המזון.

* אומרים 'הלל' (כולו) וקוראים בתורה בפרשת הנשיאים.

* ימי חנוכה הם ימי שמחה ואסורים בהספד ותענית.

* נוהגים לאכול בחנוכה מאכלים מטוגנים בשמן, כמו לביבות וסופגניות - לזכר נס פך השמן.

* מרבים בצדקה בימי החנוכה.

* נוהגים לחלק לילדים 'דמי חנוכה', כדי להרגילם בנתינת צדקה.