ב"ה

חלוקת תניא

י"ט כסלו תנש"א - 6 בדצמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חלוקת תניא: י"ט כסלו תנש"א - 6 בדצמבר 1990

הרבי מחלק תניא לרגל "ראש השנה לחסידות"