אנו קמים בבוקר, וזו כבר סיבה טובה לשמוח. ישנם המון שאפילו לא יכולים לעשות זאת... עד כמה שזה נראה מובן מאליו, לצערנו יש אנשים רבים שלא מסוגלים לעשות את הדברים הבסיסיים ביותר: לראות, לעמוד או ללכת.

כהכרת תודה לאלוקים על המתנה שהוא מעניק לנו כל בוקר מחדש, אנו אומרים את ברכות השחר. ברכות השחר כוללות ברכות ותשבחות לבורא העולם על מה שהוא מעניק לנו.

הן נפתחות בברכת "אשר יצר" (ברכה שנאמרת גם בכל פעם אחרי עשיית הצרכים בבית שימוש), המודה לאלוקים על כך "אשר יצר את האדם בחכמה" ויצר בגופו פתחים וחללים סגורים. "אם יסתם אחד מהם (מן הפתחים) או יפתח אחד מהם (מהחללים הסגורים), אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת."

הברכות הבאות הן:

"אלוקי נשמה", תודה לבורא העולם על כך שהשיב לנו את נשמתנו;

ברכות קצרות על כך שאנו חיים ומתפקדים בצורה נורמלית ("פוקח עורים, מתיר אסורים, זוקף כפופים" ועוד).

בקשות מאלוקים שיקרב אותנו לתורתו וכי לא יארע לנו שום דבר רע.

בסוף ברכות השחר אומרים את "ברכת התורה", על הזכות שבחר בנו האלוקים כעמו הנבחר והעניק לנו את תורתו. מיד לאחר ברכת התורה, נהוג ללמוד קטעים מן התורה – פסוקים המכילים את ברכת הכוהנים לעם ישראל: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" וכן משנה העוסקת במצוות מיוחדות "שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא." מצוות אלו כוללות כיבוד אב ואם, גמילות חסדים ועוד.

מה עושים

את ברכות השחר יש לומר עם הקימה בבוקר, אך אם הן לא נאמרו בבוקר ניתן לאומרן מאוחר יותר.