הרב שלום בער ליפשיץ היה יו"ר ארגון יד לאחים ופעל רבות להענקת חינוך יהודי-מסורתי בבתי ספר בארץ. באחת השנים הוא נסע לארצות הברית, משם תיכנן להמשיך לקנדה ולשהות שם בשבת למטרת גיוס כספים, כשמזכירו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל יצר עמו קשר זמן קצר לאחר שנחת בניו-יורק.

"בניו-יורק מתגורר יהודי גלמוד שלמד עמך באותה כיתה לפני שנים רבות" ביקש הרבי למסור. "מצב רוחו ירוד במיוחד. האם תוכל לשהות כאן בשבת כדי לרומם את רוחו?"

הרב ליפשיץ אפילו לא זכר את אותו חבר לספסל הלימודים, אך בקשתו של הרבי הייתה יקרה לו. הוא שינה את תאריך הטיסה שלו ובמשך השבת ביקר את אותו ידיד כמה פעמים.

ביום ראשון קרא לו הרבי, העניק לו ברכות רבות והדגיש את חשיבות המעשה שעשה.

במשך חייו הרב ליפשיץ סיפר סיפור זה פעמים רבות, כשהוא מסיים: מכאן אנו יכולים ללמוד כמה עלינו להיות רגישים לצרכיו של כל אדם.