כשהייתי בגיל העשרים, ביקשתי להיפגש עם הרבי מליובאוויטש זצ"ל כדי לשוחח עמו על נושא אישי שהציק לי זה תקופה ארוכה.

כשהגיע היום המיועד נסעתי לברוקלין שבניו-יורק, למשרדו של הרבי ב-770. חיכיתי לתורי, ואיכשהו מחשבותיי החלו לנדוד. התחלתי לחלום בהקיץ מה הייתי שואלת את הרבי לו היה לי זמן ארוך להיפגש עמו... תוך כדי מחשבות הוצאתי פיסת נייר מכיסי ושרבטתי עליה את שאלותיי.

"תורך הגיע" עידכן אותי הרב גרונר, מזכירו של הרבי. חצי ישנה חצי ערה נכנסתי אל החדר ושוחחתי עם הרבי על הנושא האישי לשמו הגעתי.

הרבי השיב לי באריכות וייעץ לי כיצד לנהוג. הודיתי לו ועמדתי להסתלק מן החדר.

אך הרבי עצר אותי. "אין לך שאלות נוספות?" הוא ביקש לדעת.

הייתי בהלם! כיצד ידע הרבי על השאלות ששירבטתי תוך כדי המתנה? הוצאתי את פיסת הנייר והצגתי בפני הרבי את השאלות שהציקו לי. לצערי לא השכלתי לרשום את התשובות באופן מידי, אך הנה הן כפי שהן כתובות בזכרוני:

שאלה: כיצד אנו יודעים שהתורה אמת? הלא כל הדתות טוענות שאלוקים התגלה אליהם?

תשובה: הדתות האחרות טוענות כי האלוקים התגלה ליחידים או לקבוצות. מתן תורה, לעומת זאת, התרחש מול עם ישראל כולו, כ-שלוש מיליון גברים נשים וטף.

הביטי לדוגמה על ההבדל בין שתי דמויות היסטוריות: ג'ורג' וושינגטון והדמות האגדית מרלין הקוסם. בעוד קיימות ראיות מתועדות לחייו וקיומו של וושינגטון, כל האיזכורים של מרלין מלאים בספקות ואי-וודאיות.

שאלה: אם ניתנת לאדם האפשרות לבחור בין שתי מצוות, אחת המנוגדת לטבע שלו והשניה כזו המתאימה לרצונו – באיזו עליו לבחור?

תשובה: במיוחד כעת, שאנו מתקרבים לעידן המשיח, יש לנהוג כדברי התלמוד "חטוף ואכול" – על האדם לנצל כל הזדמנות שיש לו לקיים מצווה, בין אם היא קלה או קשה לביצוע.

שאלה: מדוע התלמוד אומר כי כל חסד שאומות העולם עושים אינו אלא כדי להתייהר, לכבודם האישי. האם אין גויים אלטרואיסטיים הפועלים ללא כל פניות אישיות?

עם הרבי
עם הרבי

תשובה: בהחלט! עם זאת, אנשים שלא מבצעים מעשי חסד בגלל ציווי אלוקי, בסופו של דבר הם עושים זאת בצורה הכרוכה איכשהו לטובתם האישית, ולו בשביל ההרגשה הטובה שנובעת מביצוע מעשי חסד.

דברי התלמוד לא מתייחסים ל"חסידי אומות העולם" כי אכן מעשיהם של חסידי אומות העולם לא מונעים מתועלת אישית אלא מרצון כן לסייע לאחרים.

שאלה: מדוע הלכות ההפרדה בין גברים ונשים חמורים כל-כך בתורה?

תשובה: הכוח הפוטנציאלי מיחסי גבר-אישה הוא כמו אנרגיה אטומית. כשמשתמשים בו בדרך חיובית וקדושה, אין דבר יותר עוצמתי בעולם. אך כשעושים זאת בחוסר אחריות ולא בהקשר מקודש, הוא יכול להיות הכוח ההרסני ביותר בעולם.

לצערי, אינני זוכרת את השאלה החמישית אותה שאלתי את הרבי.

השיחה נמשכה זמן ארוך, הרבה יותר מהמשוער. במשך השיחה מזכירו של הרבי נכנס כמה פעמים כדי לזרז אותי, אך הרבי החווה בידו שאשאר עד שאסיים לשאול את כל שאלותיי.

עד היום אני נוצרת בליבי רגעים מיוחדים אלו.