האם גם אתם מכירים אנשים שדעתם נשתבשה עליהם מעט והם חושבים שהם המשיח שעומד לגאול את ישראל? לא רחוק מהעיירה פשיסחה התגורר לו אדם כזה שנכנס בו שיגעון דומה: הוא האמין בכל ליבו שמפקד המשטרה בעיר הוא אליהו הנביא, וראש העיר הוא הוא המלך המשיח.

קרובי משפחתו המודאגים ניסו להתווכח עמו אך הלה בשלו: אליהו הנביא ומלך המשיח מסווים את עצמם בדמות מפקד המשטרה וראש העיר.

ראו האנשים שצרתם צרה והחליטו לנסוע עמו לרבי בונם מפשיסחה. כשנכנסו אל הרבי, מיהר האדם להכריז על המידע החשוב שברשותו. "ברצוני ליידע את הרבי כי מפקד המשטרה בעירי הוא אליהו הנביא, וראש העיר הוא המשיח בתחפושת."

רבי בונם בפקחותו קלט חיש מהר את המתרחש. "כך?" הוא תמה בקול.
כיצד יתכן שגילו לך סוד זה, ואילו לי – אדם הנחשב כצדיק – לא גילו את הסוד מן השמיים?"

"גם הרבי יודע את הסוד" השיב הלה לאחר מחשבה קצרה, "אלא שהוא לא רוצה לגלותו לאחרים."

"ובכן, מבקש אני ממך" הנמיך רבי בונם את קולו, "כי גם אתה לא תגלה את הסוד לאיש מעתה ועד עולם."

בלב שמח שבה המשפחה לביתם כשעד יומו האחרון לא הוסיף האדם לדבר מאומה בנושא.

כך, בפקחות אך בדרכי נועם, פתר הרבי את הבעיה לשמחת כולם.