שאלה:

מה אומר התנ"ך על הפלות? האם חייו של ילד שווים פחות מחיי אדם מבוגר? האם החיים מתחילים בלידה או בזמן ההתעברות?

תשובה:

היהדות מכילה הרבה יותר ממה שנמצא בתנ"ך. קיימת מסורת עשירה מאוד האומרת לנו כיצד להבין – וליישם – את התנ"ך. מסורת זו הועברה ממורה לתלמיד בשרשרת שלא פסקה מימי משה רבינו. הרבה ממנה נכתב במשנה ובתלמוד, יחד עם דיונים רבים ולאחר מכן גם הלכות שונות, שהיו מבוססים על אותה מסורת שהועברה מדור לדור.

לדוגמא, התנ"ך אומר לנו "לא תרצח". אך מה זה אומר? כיצד אנו אמורים לנהוג לגבי מישהו שמנסה להרוג אחרים? ומה אם הוא מנסה לרצוח אותי?

המסורת שהועברה מדור לדור מציינת שהתנ"ך לא מדבר במקרים כאלה. אם מישהו מנסה לרצוח אותך או כל אדם חף מפשע, מחובתך להגן על המאויימים בכך אפילו אם משמעות הדבר תהיה הריגת הרוצח.

עיקרון זה תופס גם לגבי הפלות. עובר מהווה חיים פוטנציאליים, ולכן אין אנו מורשים להרוג עובר. עם זאת, אם העובר מסכן את חייה של אמו והדרך היחידה להגן על חיי אמו היא להמית את העובר, אזי אנו רשאים לעשות זאת.

עם זאת, כל זה אמור אך ורק לגבי מצב שבו העובר מהווה חיים פוטנציאליים. מרגע שראש התינוק הגיח מתעלת הלידה, הוא/היא הפכו לאדם, ליצור אנושי במלוא מובן המילה, ומעתה ואילך הם זוכים למעמד זהה למעמדה של אמם. נכון שלאם יש משפחה שהיא צריכה לדאוג לה, אך אנו לא יכולים לקבוע כי חיי אדם אחד – אפילו תינוק קטן – פחותי ערך מחיי אדם אחר.

קיימת ספרות רבה מאוד בנושא זה. כמו בכל תחומי ההלכה, כל מקרה צריך להישקל לגופו על ידי רב - שבמידת הצורך יתייעץ עם איש מקצוע רפואי או עם רבנים המהווים מומחים בתחום מסוים זה.