בשיחה שניהל הרבי עם רב בקהילה מסויימת, עודד אותו הרבי לערוך מבצע בעירו ולעודד אנשים לרכוש אוכל כשר.

"מדוע שאעשה זאת?" שאל הרב. "הלא המטבחים שלהם לא כשרים. ברגע שהם יכניסו את המזון הכשר אל המטבח, הוא יהפוך ללא כשר בעצמו!"

"בשלב זה היהודים בעירך חושבים שאוכל כשר הוא לא טעים" הסביר לו הרבי. "ברגע שהם יאכלו אוכל כשר ויבחינו שהוא טעים, הם יבינו שהם יכולים לשמור על כשרות וגם על סגנון האוכל שלהם.

"ברגע שהם יתחילו לאכול אוכל כשר, הדרך להכשרת המטבח תהיה קלה בהרבה."