בשנים הראשונות לאחר שקיבל על עצמו את הנהגת תנועת חב"ד-ליובאוויטש, היה הרבי מגיע למשרד בשעה 11 בבוקר ועוזב בשעות הלילה המאוחרות. ביום שגרתי הוא היה עוזב את המשרד בשעה 1 בלילה; בימים בהם הוא קיבל אנשים לפגישות בארבע עיניים (שכונו "יחידוית"), הוא היה עוזב בשעה מאוחרת בהרבה, לעתים תכופות בשעה חמש או שש בבוקר.

בדרך כלל, כשיצא מן המשרד היה הרבי נוטל עמו מכתבים שנשלחו אליו וטיוטות של שיחות שאמר ברבים וששוכתבו על ידי צוות מיוחד. הרבי היה מגיה את הטיוטות, מוסיף הערות ומבצע מאות שינויים. בבוקר למחרת הוא היה שב עם דפי ההגהה ותשובות לשאלות אותם היה מוסר למזכירים למשלוח .

כמה שעות ישן הרבי מדי לילה? למען האמת, אינני יודע את התשובה המדוייקת. אך לאחר שהרבי סבל מהתקף לב בשנת תשל"ח (1977), הפך משרדו למעין מרכז רפואי קטן בו הוא התגורר במשך למעלה מחודש. המזכירים אף הם נכחו במשרד עשרים וארבע שעות ביממה.

באותו זמן הבחנו שהרבי מעולם לא ישן מספר שעות רצופות. אני נזכר כיצד באחד הלילות הלך הרבי לישון בשעה 10 בלילה, ובשעה 11:30 הוא כבר היה ער וישב ליד השולחן כשהוא משיב על שאלות ועוסק במשימות אחרות. מאוחר יותר הרבי ישן כשעה נוספת.

לפני שהלך לישון, היה הרבי מתכונן לקראת הפעולות שיבצע כשיתעורר, בין אם היה זה ספר תורני בו ביקש לעיין או שאלות עליהן התעתד להשיב.

שמעתי שחמיו של הרבי, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זצ"ל - האדמו"ר השישי מליובאוויטש, התבטא פעם על הרבי ואמר: "בשעה 4 בבוקר הוא מעולם לא ישן. או שהוא עדיין לא הלך לישון, או שהוא כבר התעורר."