אחד מהתומכים הגדולים של בית חב"ד מסויים ברחבי העולם בא להיפגש עם הרבי. לפני הפגישה הוא ביקש ממנהל הבית חב"ד: "אנא יידע את הרבי שאני כבר תומך בבית חב"ד שלך וכי אינני מעוניין לתמוך במוסדות יהודיים – או חבדיי"ם – אחרים."

הוא נכנס לחדרו של הרבי ששוחח עמו על משפחתו, הקהילה היהודית בה התגורר ונושאים דומים.

לפני שיצאו פנה אליו הרבי:

"האם תוכל להבטיח לי שתבצע בקשה אחת בלבד?"

"הנה זה בא" חשב לעצמו העשיר, אך למרות זאת הינהן בראשו.

"האם תוכל ללבוש ציצית מדי יום?"

הרבי הסביר לו באריכות את הזכות הגדולה שבלבישת ציצית והוסיף: "זו מצווה קלה לקיום. אפילו אם יום אחד לא תרגיש בנוח ללבוש את הציצית, תוכל להוריד אותה באותו היום וללבוש אותה שוב למחרת."

העשיר התרגש מכך שהרבי הביע התעניינות בצמיחתו הרוחנית האישית ולא ביכולותיו הפיננסיות. הוא החל ללבוש ציצית מדי יום.