מדי שנה תלמידי ישיבות חב"ד מנצלים את חופשת הקיץ כדי לבלות את זמנם בתכנית מיוחדת המכונה "שליחות המל"ח". תכנית זו נוסדה על-ידי רבי יוסף יצחק שניאורסאהן זצ"ל, האדמו"ר השישי מליובאוויטש, והורחבה על-ידי ממלא מקומו, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, הרבי מליובאוויטש זצ"ל. מטרת התוכנית: להגיע ליהודים ברחבי העולם, גם במקומות בהם אין קהילות יהודיות מסודרות, כדי להיפגש עמם, לעודד את רוחם ולחזק את הקשר שלהם לבורא העולמים.

הרב משה הרסון מספר על חויה שעבר בשליחות זו:

בראשית שנות השישים נבחרתי לצאת לשליחות בדרום אמריקה יחד עם ידידי הרב בנימין קליין. תכנית המסע שלנו כללה ביקורים במספר ערים בקובה, מספר ערים בקולומביה ועיר אחת בונצאולה – קארקאס הבירה.

היה זה זמן קצר אחרי המהפכה הקובנית ואני חששתי מעט לנסוע לקובה.

כשנכנסתי למפגש אישי ("יחידות") עם הרבי לרגל יום הולדתי שחל זמן קצר לפני הנסיעה, פירטתי לפני הרבי את תכנית הנסיעה כשאני מדגיש את העצירה בקובה.

הרבי קרא את המכתב, לא התייחס לנסיעתנו לקובה אך שאל: "מדוע הינכם עוצרים רק בעיר אחת בונצאולה?"

שתקתי. לא ידעתי כיצד להשיב: את תכנית המסע קיבלנו מאת המרכז לעניני חינוך ולא היינו מעורבים בתכנונה.

הרבי המשיך: "בכל אופן, עליכם לנסוע ליותר מעיר אחת בונצאולה."

כשיצאתי מחדרו של הרבי סיפרתי לבנימין קליין על הוראתו של הרבי. ניגשנו למשרד ה'מרכז' וביקשנו לשנות את הכרטיס, אך הכרטיס לא היה ניתן לשינוי. קיווינו שכשנגיע לדרום אמריקה נצליח לשנות את הכרטיס.

הביקור בקובה היה מוצלח מאוד. לא נתקלנו בבעיות והקהילה המקומית קיבלה אותנו בחום רב. משם המשכנו לקולומביה וגם שם השליחות הוגדרה בהצלחה. לפני שסיימנו את הביקור בקולומביה ניסינו לשנות את הכרטיס כך שנוכל לעצור בעיר נוספת בונצאולה ולקיים את הוראתו של הרבי – אך ללא הצלחה.

ישבנו בחדרנו כשאנו משוחחים ומנסים להעלות רעיונות כיצד לקיים את דבריו של הרבי כשהטלפון צילצל. על הקוק היה נציג מחברת התעופה בה היינו אמורים לטוס לקארקאקס. "מסיבות טכניות טיסתכם לא יכולה לנחות בקאראקאס, והיא תנחת במרקייבו. שהותכם במרקייבו תארך מספר שעות ואנו נספק לכם חדר במלון מקומי. לאחר-מכן טיסתכם תמשיך לקאראקס" אמר לנו הנציג.

"אתה רואה"? אמרתי לבנימין ידידי. "הרבי אמר שנסע לעיר נוספת, והנה אנו נוסעים לעיר נוספת!"

באותם שעות ספורות שהיינו במרקייבו הספקנו להיפגש עם מנהל המלון שהיה יהודי ולהניח עמו תפילין, וכן לפגוש יהודים נוספים מן הקהילה המקומית..