מבוא

"תוכיח לי שיש אלוקים", היא שאלת אתגר שגילה כגיל האנושות. הגדרתה המילונית של הדת הוא "אמונה בקיום כוח על אנושי ששולט על היקום כולו". כיהודים, אמונתנו בבורא היא חד משמעית וללא עוררין. אעפ"כ, רבים מבני עמנו אינם שלמים עדיין עם יסודות אמונתנו.

המשימה לתת מענה משכנע לשאלות אלה ואחרות, אינה קלה כלל ועיקר. יתר על כן, כל תשובה שתינתן, גוררת אחריה בדרך כלל מבול של קריאות מחאה, המנסות לקעקע את עיקרי האמונה, כדוגמת השאלה, "אם יש אלוקים, איפה הוא היה בשואה?" וכן "מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים?". הפרק שלפנינו מנסה לגעת בלב לבו של הנושא.

קודם שנתחיל במלאכה, מן הראוי לציין בקצרה מהי האמונה היהודית בבורא. יהודים רבים נוהגים להזכיר בתפילתם יום יום את שלושה עשר עיקרי האמונה, שמבוססים על פירושו של הרמב"ם למסכת סנהדרין (י': א'). להלן ארבעת הראשונים מביניהם:

1. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.

2. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא יחיד ואין יחיד כמוהו בשום פנים והוא לבדו אלוקינו, היה הווה ויהיה.

3. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון בכלל.

4. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא ראשון והוא אחרון.

"תוכיח שיש אלוקים". למעשה, מן הראוי תחילה לנתח את השאלה לפני שננסה להשיב עליה. ראשית, מהי בעצם הוכחה? איך נוכיח את קיומו של דבר מסוים? ניקח לדוגמה איש עיוור. האם לגביו יש מושג שנקרא "צבע"? ברור לכל שאע"פ שאותו עיוור אינו יכול לראות צבע, על כל פנים הצבע קיים. עובדה זו מיוסדת על אלה שמסוגלים לראות. העיוור מאמין ובוטח שלמרות שאצלו חוש הראיה אינו תקין, אלה שגורלם שפר עליהם יותר ממנו, יכולים להעיד על קיומו של צבע במציאות חייהם.

החשמל, כדוגמה נוספת, יבהיר את הנקודה עוד יותר. כשאנו מדליקים אור, האם אנו רואים את החשמל? מובן שלא. מה שנגלה לעיננו הוא רק ההשפעה שהוא יוצר. על דרך זו, גם כוח המשיכה אינו נתפש באחד החושים – ברגע שחפץ נופל, איננו רואים, שומעים, מריחים או מרגישים בו. אין כל עוררין על כך שכוח זה קיים בטבע, שהרי תוצאותיו ניכרות היטב. ואכן, עד לעצם ימינו, המדענים מתחבטים בשאלה מהו אותו "חומר" שמוגדר כ"כוח משיכה".

מכאן שההוכחה לקיום הדבר אינה בהכרח מחייבת את הרגשת נוכחותו באחד מחושי הגוף. הדבר קיים מאחר שאנו רואים את תוצאותיו, או במקרה של העיוור, אנו מאמינים לאלה שמסוגלים להוכיח על קיומו של צבע בעזרת חוש ראייתם. לפי עיקר נוסף באמונה, לבורא אין גוף או צורת הגוף. ה' נמצא בכל מקום והוא בורא כל ההוויה והזמן בכללה. למעשה, בן אנוש אינו יכול לייחס כל תכונה גופנית שהיא לבורא, וודאי שהוא אינו מסוגל לראותו. לכן, כדי להוכיח את קיומו, עלינו לסמוך על ראיית השפעת נוכחותו בעינינו או בעיני אחרים שהיו עדים לה (כדוגמת העיוור).

לסיכום, הוכחת קיומו של ה' יכולה להיעשות בשתי דרכים: בראשונה, עלינו לברר האם יש מישהו שהיה עד לאיזו תופעה אלוקית כלשהי ובשנית יש להסיק מסקנה לעצם קיומו מתוך כוח השפעתו על העולם. במילים אחרות, עלינו להסתמך או על מסורת הדורות או על הוכחה על טבעית. בהמשך נעיין גם כן בתולדות העם היהודי והתגשמות הנבואות, כאפשרויות נוספות.

קודם שנבחן אותן נקודות, ראוי להזכיר כי גדולי הוגי הדעות היהודיים נחלקו באשר לשאלה מהי ההוכחה החזקה ביותר. רבי יהודה הלוי בספרו "הכוזרי" (ב': כ"ו) טוען כי, "מה שהוא יותר נפלא ונעלה, היא תורת ה' ממי שקבלה קיבול שלם מבלי שיתחכם בה בשכלו, הוא מעולה ממי שיתחכם בה וחקר, אך מי שנטה מהמדרגה העליונה ההיא אל המחקר, טוב שיוציא בהם מוצאי החכמה", פירוש שהדרגה העליונה מכל היא קבלת התורה כפי שהיא, בלי לחקור ולהתחכם כלל. אך מי שבדרגה נמוכה מזו ורואה לנכון לעסוק בחקר המקרא, ראוי לו לפחות להסיק מסקנות חכמות ומועילות. על כך חולק הרמב"ם ב"מורה נבוכים" (ג': נ"א), באומרו כי שורש אמונתנו טמון במסורות שקיבלנו מאבותינו, הן בע"פ והן בכתב והפסוק "שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד" ( דברים ו': ד'), הוא הוכחה ניצחת לדעתו. ברם מדרגת האמונה הגבוהה מכל יכולה להיות מושגת רק ע"י חקירה. לכן המשימה מוטלת על כל מי שמוכשר לכך, להוכיח את יסודי התורה בדרך זו.

במאמרנו נעשה ניסיון לבחון את הדעות על כל צדדיהן כדי לבוא לידי מסקנה, לפיה כל יהודי שמתבונן בשכלו יוכל להגיע לאמונה חזקה בקיום הבורא דרך צירוף הוכחות שמיוסדות על מסורת הדורות, על הפילוסופיה ועל ההיסטוריה היהודית.

הוכחה ממסורת הדורות

בכל בית משפט, ההוכחה החזקה ביותר לדבר שהתרחש או שהיה קיים, היא הצהרת עדות. אתה מאמין במה שאתה רואה. אינה דומה שמיעה לראיה.

כל מאורע היסטורי ניתן להוכחה ע"י אלה שנכחו בו ותיעדו את מהלך התרחשותו. מכאן שככל שמספר העדים גדול יותר, כך העובדה מוצקה יותר.

מבין כל החגים, חג הפסח הוא חג שנחוג כמעט בכל בתי ישראל. בליל הסדר, יהודים מכל קצווי עולם נאספים בחוג המשפחה לספר ביציאת אבותינו ממצרים. מנהגים רבים קשורים לערב זה, שמודרך ע"י "ההגדה" הנאמרת בו. אצל כולם, המצה, אותו לחם עוני, היא המאכל העיקרי שנאכל בהזדמנות חגיגית זו. הזהר (ספר קבלה עתיק יומין) מכנה את המצה "לחם אמונה", שמטרתו להזכיר לנו את הלחם שאכלו אבותינו, ערב צאתם ממצרים. אף כי המנהגים שונים מבית לבית, סיפור יציאת מצרים משותף לכל תפוצות ישראל, ממרוקו, תימן, רוסיה ועד אוסטרליה הרחוקה.

שאל כל יהודי מזדמן, כמה מכות היו במצרים ותשובתו תהיה על אתר: עשר מכות. אם משהו יטען שמספרן היה 11, מיד יעמידו אותו על טעותו, לא רק מפני שבתורה כתוב אחרת, אלא משום שמידי שנה בליל הסדר, אנו שבים וקוראים על כך בהגדה. הרי אנו נוהגים לשפוך מעט יין כל פעם שמזכירים מכה נוספת וודאי שהיינו זוכרים לו מספר המכות היה שונה.

מכל מקום, אם סיפורי התורה היו רק בבחינת שמועות חסרות בסיס העוברות משך הדורות מפה לאוזן, סביר להניח שהתוצאה הייתה גירסאות שונות ומשונות. אלא שסיפור יציאת מצרים ומתן תורה ארבעים ותשעה יום לאחר מכן, מעמד בו בני ישראל שמעו במו אזניהם את עשרת הדיברות מפי הקב"ה, ברור כשמש לכל בר דעת.

עובדות אלה ידועות לא רק מפני שהן כתובות בספר (התורה), אלא כיוון שהן היו בשעתו נחלת כלל האומה ועברו מאב לבן בשרשרת בלתי פוסקת. היהודים יוצאי מצרים, שהיו עדים לעשר המכות, שחוו על בשרם את היציאה מתוך אותה גלות קשה וזכו להתגלות הנפלאה בסיני, הם שהנחילו לדורות אחריהם את סיפורם האישי.

לאורך תולדות העם היהודי, תמיד היו לפחות מיליון מבני עמנו שהעבירו מסורת זו לבאים אחריהם, כך שעובדות היסוד נותרו זהות למקורן, גם לאחר שהיהודים נפוצו לכל קצווי תבל. בסיני, שש מאות אלף גברים (מתחת לגיל 20 ומעל גיל 60), נשים וטף – בסה"כ קרוב לשלושה מליון איש – שמעו את עשרת הדיברות ישירות מפיו של הקב"ה. כיוון שלמאורע זה עליו מסופר בתורה, ישנה עדות מוצקה, לכן אין עליו כל עוררין ומי שמעז להטיל בו ספק, מתכחש לאמת הצרופה.

חשוב לזכור כי ההתגלות האלוקית בסיני, אינה דומה כלל וכלל להתגלויות עליהן טוענים בני דתות אחרות. בנצרות, ההתגלות מיוחסת לאדם אחד או לקבוצת תלמידים קטנה, בדומה לאיסלם (למוחמד) ולבודהיזם (לחכם הודי המכונה בודהה – הנאור – שתלמידיו אימצו את שיטתו וקראו לעצמם בודהיסטים על שמו). ביהדות, לעומת זה, ההתגלות הייתה לנוכח אומה שלימה.

החכם המופלא, רבי שלמה בן אדרת (הרשב"א), מסביר שמעמד סיני היה מעמד הכרחי, שאם לא כן , לו משה היה העד היחיד, תמיד היו אלה שהיו מטילים ספק על עצם ההתגלות. נתאר לעצמנו, אומר הרשב"א, את המעמד שעה שמשה בא למצרים והודיע לבני ישראל שהגיע זמן גאולתם. אף כי תחילה הם הטילו ספק בדבריו, אלא שעשר המכות השמיימיות שבאות על המצרים, דיין היה לשכנעם בצדקתו. גם בעניין האותות שעשו חכמי מצרים, יד משה הייתה על העליונה, עד כי הם נאלצו להודות: "אצבע אלוקים" היא השולטת. לפני כל מכה ומכה, משה חוזר ומתריע בשם ה'. לאחר עשר המכות, יציאת מצרים ובעיקר אחרי קריעת ים סוף, התורה מעידה על אמונתם השלימה של בני ישראל, "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".

על כל פנים, עלולה להתעורר בעיה אחת: בסופו של דבר, היה זה משה, יצור בשר ודם, שהודיע על הגאולה. עובדה זו עלולה הייתה להשאיר פתח לספקנים, בעיקר בדורות מאוחרים יותר. משום כך, טוען הרשב"א, מעמד הר סיני היה חיוני ביותר.במעמד זה, הקב"ה בכבודו ובעצמו, נתן את עשרת הדיברות וכלבני ישראל ומשה רבנו בכללם, זכו לאור האלוקי במידה שווה. מאז, כל אימת שמשה דיבר לעם, אף אחד לא העלה ספק בכך ששכינה מדברת מתוך גרונו.

יש לזכור שבאותם זמנים, בני ישראל לא היו עם של עבדים בורים שניתן להוליכם שולל בקלות רבה. אדרבה, ביניהם היו חכמים גדולים, כהנים, אומנים ובנאים בעלי שם, שהצליחו לבנות את הפירמידות הנודעות ושאר פלאי עולם, שעד ימינו מעוררים השתאות רבה בקרב אנשי מקצוע מומחים. לא בכדי זכו יוצאי מצרים לכינוי "דור דעה", על אף שלעיתים קשיות עורפם וחוסר שביעות רצונם היו בעוכרם. לכן, לו סיפורי התורה היו פרי דמיונם של חלק מהעם, וודאי שהיו קמים נגדם אחרים שהיו דוחים את סיפורם על הסף.

יציאת מצרים ומעמד הר סיני הן עובדות היסטוריות מוצקות. כפי שהוזכר קודם לכן, כל עדות שהיא בבית המשפט, משמשת הוכחה חותכת לכל דבר, על אחת כמה וכמה עדות ראיה של עם שלם! אחרי הכל, זו ההוכחה המדעית המוצקה ביותר למציאות הבורא. אף שעינינו אינן יכולות לראותו, בדומה לעיוור שאינו יכול לראות צבע, אבותינו הם שראו במו עיניהם את התגלותו ומסרו לדורות אחריהם עדות זו הן בכתב והן בע"פ. יתכן שזו הסיבה שבדיברה הראשונה, ה' אומר, "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". נשאלת השאלה, הרי בריאת העולם, עולה עשרת מונים על יציאת מצרים בהיקפה ובמורכבותה. מדוע, אם כן, ה' לא אומר, "אני ה' אלוקיך אשר בראתי שמים וארץ"? תשובה אחת היא שגם בימינו, מדענים עדיין חוקרים את ראשית היקום ויש מהם שמתעלמים לגמרי מקיום הבורא. בשעת מתן תורה, הקב"ה דיבר אל העם בדיבור ישיר ולכן לא היה כל צורך בהוכחות פילוסופיות שיאמתו את מציאותו, שהרי בגופם הם נכחו במעמד, במו עיניהם ראו ובאזניהם שמעו!

מבין כל התפילות המופיעות בסידור התפילה, "שמע ישראל" היא היותר ידועה. האות ע' של "שמע" והאות ד' של "אחד" בספר תורה או במזוזה, כתובות בכתב גדול וצירופן יוצר את המילה "עד". כלומר כל פעם שיהודי אומר את "שמע", הוא מעיד על קיום ה' אחד, מכוח עדותם של אבות אבותינו שנכחו במעמד הר סיני ומסרו את עדותם הלאה בשרשרת בלתי פוסקת מאב לבן.

הוכחות פילוסופיות

נוסף להוכחות בדרך המסורת, נציג עתה כמה הוכחות ברוח הפילוסופיה. אף כי רבות ומגוונות הן, נתרכז בפרק זה באלה היותר מוכרות והיותר ידועות.

1. ספר היסוד "חובות הלבבות" (א': ו') מביא משל יפה. פעם נכנס רב אחד לארמון המלך לפגישה בארבע עיניים. המלך שאל את הרב, "איך אתה יודע שאלוקים קיים?". הרב ביקש מהמלך בנימוס לצאת לרגע מן החדר. על השולחן היו מונחים קולמוס, קסת דיו וכמה דפים. בהעדרו של המלך, הרב כתב שיר יפה על גבי הנייר. כשהמלך שב, הוא ראה את השיר ונדהם מסגנונו המיוחד. הדיו שעל הנייר עדיין לא יבשה. המלך שבח את הרב על שירו הנפלא. הרב, לעומת זה, טען שלא הוא זה שכתב את השיר, אלא הדיו נשפך על השולחן והאותיות נוצרו מאליהן. המלך לעג לו, באומרו שלא ייתכן שהדיו יהפוך מעצמו לצורת אות, וודאי שלא למילה או למשפט ועל אחת כמה וכמה לא לשיר נפלא! ענה הרב, "כאן טמון המענה לשאלתך. אם דיו לבדו אינו יכול ליצור שיר מבלי יד האומן שכתבו, ברור מאליו שעולמנו זה, המורכב לאין ערוך מאותו שיר, לא יכול לברוא את עצמו ללא יד הבורא!"

סיפור דמיוני נוסף, בן זמננו, מספר על האמריקנים, הרוסים והסינים, שהחליטו לשלוח חללית מאוישת למאדים. לאחר השקעה כספית עצומה מצד כל הגורמים ולאחר שנים של הכנה, החללית יוצאת סוף סוף לדרכה. כעבור זמן קצר, נראה האסטרונאוט פוסע צעד קטן לאדם אך צעד גדול לאנושות על אדמת המאדים. המצלמות מנציחות למען תושבי כדור הארץ כל תנועה מתנועותיו. לפתע, העולם כולו עוצר את נשימתו למראה פחית קוקה קולה המונחת לה לתומה על אחד הסלעים. האסטרונאוט מרים את הפחית ומאמת על פי הכיתוב "מיוצר בארה"ב", כי מדובר בפחית מקורית. הרוסים והסינים משתוללים מכעס – נראה שהאמריקנים רימו אותם ושלחו חללית נוספת קודם לכן. האמריקנים דוחים את ההאשמה, אך נבוכים גם הם למראה הפחית. לבסוף העיתונות מראיינת פרופסור מאוקספורד שמנסה להרגיע את הרוחות בהשערה כי לפני ביליוני שנים, נוצרה אותה פחית קוקה קולה בתהליך האבולוציה, ועליה מוטבעות לא פחות ולא יותר, המילים "תוצרת ארה"ב".

מובן שהערותיו זוכות לקיתון בוז כלל עולמי. אפילו אחרי ביליוני שנים, ההסתברות המתמטית שמילים אלה יווצרו מאליהן, היא אפסית. על אחת כמה וכמה בריאת עולמנו שהוא בבחינת חידה סתומה!

גם בימינו, אנשי מדע הגיעו למסקנה שהם הצליחו לחקור רק אפס קצהו של היקום. איך יתכן, אם כן, שהעולם נוצר מעצמו, ללא כל יד מכוונת? סיפור דומה מסופר על איש שנכנס למפעל אוטומטי למכוניות. לאחר שראה את התוצרת: מכונית שנבנתה במכונה מתחילתה ועד סופה, האיש הגיע למסקנה שמכוניות אלה בונות את עצמן! אך כל בר הדעת מבין היטב שמפעל זה הוקם ע"י אנשי מקצוע מנוסים!

2. הרב אריה קפלן כותב בספרו על מחשבת היהדות (א': א'):

ההוכחה למציאות של בורא כל יכול, מתבקשת מהעובדה שהעולם הדומם מכיל כל מה שנדרש לקיום עולם החי. עולמנו הוא עולם חיוני שוקק חיים ואין כל שחר לסברה שכל אותה חיות היא מקרית בלבד. מבחינה מתמטית, ככל שהדבר מורכב יותר, כן קטנים הסיכויים שהוא נוצר בדרך של מקריות. חידת עצם החיים על כל מורכבותם, היא תעלומה פלאית מאין כמוה. מאחר שעולמנו נברא מחומר אחד, כלל לא נתפש בשכל האנושי שהוא יכלול את כל המרכיבים הכימיים והפיזיים שנדרשים לקיום חיים, אלא אם כן יד ההשגחה העליונה היא הכוח שפעל.

2. לדעת התלמוד, האדם הוא עולם קטן. המסקנה המתבקשת מתוך התבוננות בגוף האדם, היא שבדומה לעולם שנברא מאלוקות, כך גופנו הוא בריאה אלוקית בתכליתה, שהרי גם ביליוני שנות מחקר לא יצליחו להגיעה לתוצאה כה מופלאה.

לשם המחשה, הבה נביט לרגע על העין האנושית. לעין התינוק, שמתחילה להיווצר בעובר בגיל 19 יום, ישנן מעל 12 מיליון נקודות מרושתות על כל סנטימטר מרובע. ברשתית עצמה, נמצאות יותר מחמישים ביליון נקודות כאלה. אעפ"כ התמונה אותה העין קולטת היא אחידה, כיוון שאותן נקודות מצטרפות לדבר שלם. לשם המחשה, די אם תסתכל דרך זכוכית מגדלת על תמונה בעיתון כדי לגלות שהיא מורכבת ממאות נקודות, בהירות וכהות, שמצטרפות לתמונה אחידה, כפי שהיא נראית לעין ממרחק גדול יותר. אותה פעולה בדיוק נעשית ע"י העין, אם כי בצורה עדינה יותר.

להלן דוגמה נוספת מתהליך התפתחות העובר: כל אותם ביליוני תאים הנמצאים במערכת העצבים, מקורם מהביצית המופרית, שממשיכה להתחלק אחרי החודש הראשון להיריון, כדי ליצור את הרקמות והאיברים של התינוק. במחקרים נמצא כי ניתן להכניס בתוך אצבעון קטן את שני ביליוני תאי העצב האחראים על רמת המשכל ונמצאים בשכבה החיצונית של המוח, אם כי בתום החודש הראשון להתפתחות העובר, היווצרותם של חלקי מוח, עמוד השדרה, העצבים או איברי החושים עדיין לא הושלמה, מכל מקום תשתיתם כבר קיימת והם ממשיכים להתפתח גם לאחר הלידה.

התפתחות המוח ומערכת העצבים ויחסי הגומלין בין כל מערכות הגוף, הם אחד מנסתרי הבריאה המופלאים ביותר.

כל מי שלומד על מבנה העין המתוחכם, אינו יכול שלא להתפעל ממעשי הבורא: בשלב העוברי, העיניים נוצרות בצדי הראש והן מכינות עצמן לחיבור לעצבים האופטים היוצאים בנפרד ממנו. אמנם עד עתה לא הצליחו לגלות מהו הגורם האחראי לאותו חיבור, ברם ברור ללא ספק שכוחו רב, שהרי מדובר על למעלה ממיליון סיבי עצב אופטיים בכל עין.

עם כל הפלא במה שנחשב לגולת הכותרת בהנדסת אנוש – חפירת מנהרות משני צדי האלפים, שאמורות להיפגש ולהתלכד לכביש מהיר אחד, כמוהו כאין וכאפס בהשוואה לכל אחת מהפעולות שמתרחשות אצל העובר כחלק מהתפתחותו השגרתית.

באותה מידה, גם נשימתו הראשונה של התינוק שיצא לאוויר העולם, היא הפלא ופלא. לאחר שהוא קיבל חמצן דרך חבל הטבור משך תשעה חודשים, תוך דקות ריאותיו נפתחות מאליהן ומסתגלות למצב החדש. לפני הנשימה הראשונה, כלי הנשימה הם בחוסר פעולה מוחלט ואילו לאחריה, הם נכנסים לתפקוד מלא.

בחרנו בשתי דוגמאות בלבד מפלאי הטבע, מתוך אין ספור אחרות, שמעידות כאלף עדים שרק הבורא הכל יכול, הוא זה שברא מאין ליש את כל המערכות הקיימות במציאות חיינו, על כל מורכבותן הרבה. לא בכדי טוענים חכמי הקבלה שאת הנשמה ניתן לראות דרך העין. באותה רוח כותב דוד המלך בתהילים שיש להודות לה' על כל נשימה ונשימה.

הכרה זו מתחזקת שבעתיים בעקבות מחקרים אחרונים שהצליחו לפענח את הגנים האנושיים השייכים לשרשרת ה - כמות המידע הגנטי העצום שנמצא בתוך אותה שרשרת גנים, מעורר השתאות רבתי. האם יש מי שיטען ברצינות, שאותן שרשראות ייצרו את עצמן?

מסקנה

מעצם מציאות החיים ומורכבותם, המסקנה המתבקשת היא שרק כוח עליון הוא זה שאחראי להם וממשיך לקיימם. היה זה אברהם אבינו, שהגיע דרך התבוננות שכלית בעולם הטבע, להכרה בכוח אחד ויחיד שברא עולם ומלואו, על כל רב גווניותו ושונותו. בימיו, אברהם החדיר בהמונים אותה אמונה, שעברה בהמשך לצאצאיו אחריו. שבעה דורות לאחר מכן, עמדו בניו בסיני עת נהיו לעם, לקבל את התורה הקדושה ישירות מבעליה. כלומר הוכחת מציאות הבורא מוצאת סימוכין הן בעובדה ההיסטורית המוצקה, היינו ביציאת מצרים ובקבלת התורה בסיני והן בכוח עליון שברא ויצר הכל אין מאפס.

ההוכחה ההיסטורית

עדיין נותרה הוכחה אחרונה למציאות הבורא, שאינה מסתמכת לא על מסורת ולא על פילוסופיה כי אם על נתונים היסטוריים. העם היהודי מכונה "העם הנבחר", משום שהוא זה שנבחר ע"י הקב"ה למלא תפקיד מיוחד – שמירת תורה ומצוות - הכלים להורדת השכינה כאן למטה. סקירה עיונית בתולדות עמנו, מובילה לאמונה בה' אחד בורא שמים וארץ.

בנידון דידן, כותב הרב מאיר שמחה סוקולובסקי בספרו "נבואה והשגחה" – התגשמות נבואות התורה במהלך תולדות עמנו (הוצאת פלדהיים):

תורתנו מורה לנו לזכור את אירועי העבר וללמודם. לימוד העבר מוביל בהכרח למסקנה שכל מהלך התנהלות ההיסטוריה על כל פרטיו, נקבע מראש וכל ההתרחשויות בעולם בכלל ובעמנו בפרט היו פרי תכנית אב שקדמה להן. כל בר דעת מבין היטב כי הבורא ששולט על ההיסטוריה ומכוון את צעדיה, הוא זה שאחראי הן על התכנית עצמה והן על התגשמותה בפועל.

כותב הספר מבאר באריכות רבה כיצד:

1. תולדות עמנו עד עצם היום הזה תואמות להפליא לכל נבואות התורה.

2. לפי חוקי הטבע, היה על ההיסטוריה היהודית להתנהל במסלול שונה לגמרי מזה שאכן התרחש במציאות. מכאן שרק מי שברא את העולם ושולט על כל כוחותיו, הוא זה שיכל להחליט מראש מה ילד יום.

3. מאורעות ימינו מעוררים השתאות ופליאה רבה ומלבד היותם צפויים מראש, הם מהווים הוכחה חותכת ליד אלוקית שמכוונת מלמעלה ושומרת על בני העם הנבחר.

לכל החפץ לבסס את ידיעותיו בנושא, מומלץ לקרוא ספר זה כולו. מכל מקום, לפנינו מקורות נוספים, שמטרתם לעודד את הקורא להעמיק ולהפנים את המסרים שנלמדים מהם.

כהקדמה, החלטנו להביא את דבריו של הסופר הידוע מארק טווין בספרו "בנוגע ליהודים":

"אם הסטטיסטיקה מדויקת, הרי שהיהודים הם רק אחוז אחד של הגזע האנושי, כוכב קטן מהבהב, עכור ועלוב, האובד בזוהר שביל החלב. לפי ההיגיון, שמו של היהודי לא היה צריך לעלות לכותרות כמעט בכלל, אבל שומעים עליו בהווה, ותמיד שמעו עליו בעבר. הוא זוהר ככוכב לכת בשמיים, לא פחות מן המעצמות הגדולות. חשיבותו המסחרית מרקיעה שחקים, בחוסר כל יחס למספרו באוכלוסייה הכללית. תרומתו לרשימת הכבוד של אישים בספרות, מדע, אומנות, מוסיקה, כלכלה, רפואה ומדעי הרוח, חורגת מכל קנה מידה סביר. הוא זה שידע להילחם על נפשו בכל הדורות, גם כשידיו כפותות לאחור ומותר לו להתהדר בכך. לעומתו, המצרים, הבבלים והפרסים קמו בזמנם, מילאו את שמי הארץ ככוכבי שביט, עד שזיוום דעך ונמוג לחלוטין; בעקבותיהם באו היוונים והרומאים ברעמים כבירים, עד שגם הם נשתתקו ונעלמו; עמים אחרים זינקו והחזיקו בלפיד הגדול עד שכבּה, וכיום הם יושבים בחשֵכה תחת השמש. היהודי צפה בכולם, ניצח את כולם ואעפ"כ איננו מראה סימני התדרדרות, גם לא תופעות של זיקנה, תשישות או אובדן תנופה. ערנותו לא כהתה וחכמתו לא פגה. כל הברואים חדלים פרט ליהודי, כל עוצמה מתפוגגת לאיטה, רק חוסנו שריר וקיים. מהו סוד חיי הנצח?".

( ירחון הארפר, יוני 1899).

אחד מעיקרי האמונה היהודית הוא כי ה' מעניק כוח נבואה לבני אדם. אם נביא חוזה את העתיד ונבואתו מתקיימת במדויק כחוט השערה, אנו מובטחים שה' מדבר מתוך גרונו. עיקרון זה משתקף יותר מכל בחמישה חומשי התורה, בעיקר בשלושה מקומות בהם משה מגלה לבני ישראל את אשר יקרה להם באחרית הימים. בספר "נבואה והשגחה", הרב סוקולובסקי עומד באריכות על דיוקה של כל אחת מהנבואות הנ"ל ואיך היא התגשמה למעשה במהלך ההיסטוריה היהודית. בפרק זה ננסה לתמצת את דבריו.

תאר לעצמך שנבחרת לסקר את סיפור יציאת בני ישראל ממצרים. ככתב האירוע, מצאת את עצמך מסתובב בשטח המצרי, היית עד לעשרת המכות ולקריעת ים סוף, צעדת במדבר לצד העם ארבעים שנה ועכשיו אתה על סף אדמת הארץ המובטחת. בעוד זמן קצר אתה עתיד להשתתף במסיבת עיתונאים עם מנהיג העם, משה רבנו, שעומד למסור לעולם כולו את צוואתו ערב פטירתו. היית מצפה לשמוע דברי תוכחה לעם, כמו אב מסור שמתרה בילדיו להמשיך ללכת בדרכיו. אלא שבפועל התמונה שונה לגמרי: משה מגולל בשם ה' בפני שומעיו את מסכת חייהם עתידית, מרגע הכניסה לארץ ועד אחרית הימים. אתה אחוז תדהמה – איך יודע משה בדיוק נמרץ מה יתרחש לעם בשלושת אלפי השנים הבאות. החידה מתחדדת עוד יותר נוכח העובדה שהתחזית היא כה מסעירה ועגומה, עד כי נדמה שהיא חסרת בסיס ומקורה בדמיונו הפרוע של משה. שכן איך יכול אדם מן הישוב הניצב אי שם בערבות מואב לגלות עתידות? הבל הבלים, וודאי תהיה תגובתך.

אלא שבמבט אחורנית אתה נוכח שכל דבריו היו אמת והתורה היא אמת. הכיצד?

על כך ישנה תשובה אחת ומסקנה אחת בלבד. משה היה נביא אמת ודבריו היו דברי אלוקים חיים. רק הבורא הוא שיודע את נסתרות העתיד והוא שאחראי להתגשמותם. מי שסוקר בכובד ראש את מהלך חיינו בעבר, אינו יכול שלא להגיע למסקנה האחת והיחידה בדבר קיום ה'.

לפנינו נקודה אחרונה, קודם שנתייחס לנבואות עצמן. כבר מראשית התהוות האומה היהודית, זכו בניה להיות מונהגים ביד ההשגחה העליונה בגלוי ובמוחש. העם כולו ראה בעליל כי יש ה' בישראל. אולם מרגע שהם שינו מדרך התורה, השתנתה גם ההנהגה האלוקית כלפיהם והפכה להיות נסתרת, כפי שמעידה התורה (דברים ל"א: י"ז), "וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם...". כש"אותו יום" נמהר אכן הגיע, חדלה מציאותו של הקב"ה להתגלות בעולם בדרך נסית והחלה תקופה של העלם והסתר בהיסטוריה היהודית. מצב זה, כאילו ה' נטש את עמו, נתן פתח לאפשרות של חטא וספק.

מאז ועד ימינו, נוכחות ה' מתבטאת בשני אופנים מנוגדים: מבט חטוף בלוח השנה מגלה לנו פלא גדול: מחד, בפסח, שבועות וסוכות אנו שמחים שה' הוציאנו ממצרים, נתן לנו את התורה והגן עלינו בעזרת ענני הכבוד. בחנוכה אנו חוגגים את נצחוננו הגשמי על היוונים, ומדליקים חנוכיה לזכר הנס הרוחני של מסירת הטמאים ביד הטהורים. בפורים אנו מרבים בשמחה על ביטול גזירת המן להשמיד את כל עמנו.

בכל אותם ימים, יד ה' גלויה לעיני כל. לעומת זאת, בתשעה באב אנו מתאבלים על חורבן שני המקדשות ובשאר הזמנים בהם חלה תענית ציבור, אנו מציינים מתוך צער ויגון את המאורעות הקשים שהובילו לחורבן ולצרות האחרות שפקדו את עמנו. בדורנו כל אחד עדיין מבכה את האובדן והשכול שהיו מנת חלקנו בשואה האיומה, שאז יד ה' נעלמה כלא הייתה.

ביהדות, אבל ויום טוב משמשים בערבוביה. היהודי היטב יודע שגורלו לא מוכתב ע"י הטבע ושכל הניסיונות ותהפוכות הזמן, אינם מתרחשים בדרך מקרה, אלא כחלק מתכנית קדומה ומחושבת שמקורה ברצון העליון. אמונה זו, היא שנוסכת ביהודי כוח לרחף מעל גלי השנאה ולעמוד איתן נוכח פרצי האיבה מצד האומות הסובבות אותו. היהודי מכיר בנצחיותו ובסוד הישרדותו, שהרי הוא כבר מובטח מקדמת דנא (ירמיה ה': י"ח), "וגם בימים ההמה, נאום ה', לא אעשה אתכם כלה" וכן (ויקרא כ"ו: מ"ד), "לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם".

כעת, הבה נבחן בעיון את הנבואות הנ"ל. בשני מקומות בתורה , לאחר שמשה מוכיח את העם, בחומש ויקרא פרק כ"ו ובדברים פרק כ"ח, הוא מגלה להם מה תהיה אחריתם. הרמב"ן בפירושו על התורה, מבאר ששתי נבואות אלה התגשמו במלואן, חורבן בית המקדש הראשון כנגד חומש ויקרא וחורבן הבית השני והגלות שבאה בעקבותיו כנגד חומש דברים. פרק ל' בספר דברים עוסק בחזרה בתשובה מצד העם ובגאולה העתידה.

ויקרא כ"ו

"ואתכם אזרה בגויים" – הגלות הראשונה לבבל.

"והשימותי אני את הארץ" – הכליה שבאה על ארץ ישראל.

"והשמדתי את במותיכם" – חורבן בית המקדש הראשון.

"ולא אריח בריח ניחוחכם" – הפסק עבודת הקרבנות במקדש הראשון.

"אז תרצה הארץ את שבתותיה" – שבעים שנות גלות בבל, כנגד שבעים השנים בהם בני ישראל לא שמרו את השמיטות כהלכה.

"ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם" – נבואה שהתגשמה, כפי שמוכיח ירמיה במגילת איכה (ב': כ'), שנכתבה בעקבות חורבן הבית הראשון.

ואם יקשה המקשן, כיצד ידע משה מראש, שלאחר למעלה משמונה מאות שנה מאז כניסת בני ישראל לארץ תחת מנהיגותו של יהושע, יבואו הבבלים, יחריבו את בית המקדש הראשון ויגלו את העם לשבעים שנה? איך הוא חזה את שאר הנבואות? כל מי שדעתו שפויה, אינו יכול להתכחש לעובדה שדברי משה נמסרו לו בנבואה מאת הקב"ה, שברא את העולם וממשיך לחיותו ולנהל את מהלכיו בכל עת ובכל שעה.

דברים כ"ח

" והפיצך ה' בכל העמים" – גלות בית שני.

"בניך ובנותיך נתונים לעם אחר... ועבדת את אויבך ברעב ובצמא" – לפני הגלות.

"ישא ה' עליך גוי מרחוק מקצה הארץ" – רמז לרומאים.

"כאשר ידאה הנשר" – רמז לצבאות הרומאים שחייליו ענדו סמל של נשר.

"והצר לך בכל שעריך עד רדת חומותיך הגבוהות והבצורות" – הארץ עתידה להיכבש, להיות מושמת במצור עד נפילת חומותיה.

"הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה" – רמז להורדוס.

"אשה תארש ואיש אחר ישכבנה" – רמז לגזירת הרומאים.

"והפיצך ה' בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ" – ה' עתיד להגלות את היהודים לארבע רוחות השמים.

"ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך... ופחדת לילה ויומם" – מצב היהודים בגלות.

"והיו חייך תלואים לך מנגד" – חוסר בטחון כלכלי.

"יתנך ה' ניגף לפני אויביך..." – היהודים הם טרף קל לכל העמים.

"בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר" – צרה רודפת צרה.

"גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת" – יסורי הגלות הרבים.

"ועבדת שם אלוהים אחרים... עץ ואבן" – "עץ" רומז לצלב עליו נהרגו המונים מבני עמנו שמסרו נפשם על קידוש ה' ובלבד שלא להמיר דתם בדת הנוצרית. ה"אבן" היא זו שנמצאת במכה ובמדינה, סמל האיסלאם.

"יככה ה' בחרב... ורדפוך עד אבדך" (ראה ויקרא כ"ו: ל"ג, ל"ח) – גזירות השמד בגוף וברוח.

"ונשארתם במתי מעט..." – לאמיתו של דבר, עובדת הישרדותם של היהודים בתקופת ימי הביניים אינה נתפשת כלל בשכל.

"והיית... למשל ולשנינה" – היהודי הנודד יהפוך סמל לנרדף ולאומלל.

"והיו בך לאות ולמופת" –אותות הזיהוי אותם הצטוו היהודים לענוד משך הדורות.

משה מנבא בפרטי פרטים את חורבן בית המקדש השני ואת הגלות שבאה בעקבותיו, מאורעות שהתרחשו 1500 שנה אחרי פטירתו. איך משה צפה הכל מראש?

ואעפ"כ ולמרות הכל, עם ישראל חי וקיים.

"כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם" (מלאכי ג': ו') – נצחיות העם היהודי.

"אם ימשו החוקים האלה מלפני נאם ה', גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים" (ירמיה ל"א: ל"ה).

חרף הרדיפות, הסבל והגלות המרה, קול התורה עדיין נשמע בגאון. לאורך כל הדורות פרחו ישיבות ובתי מדרשות שטיפחו תלמידי חכמים גדולים שמסרו לבאים אחריהם את דגל התורה. בכך התגשמה נבואת ישעיה (נ"ט: כ'-כ"א), "לא ימושו (דברי התורה) מפיך ומפי זרעך".

בכל שנות קיומנו, היהודי הקפיד תמיד לשמור את השבת.

"ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם", "לעשות את השבת לדורותם" (שם).

האין זה פלא פלאים שכשהנוצרים והמוסלמים רצו לקבוע לעצמם יום מנוחה, הם בחרו ביום ראשון וביום שישי ואילו שבת נשארה יום מנוחתם של היהודים? הרי עובדה זו נצפתה מראש שנים רבות קודם לכן.

מעל הכל, אין מי שיישאר אדיש נוכח הנבואות הנוגעות לארץ ישראל לאחר הגלות

"ושממו עליה אויביכם היושבים בה" (ויקרא כ"ו: ל"ב). ארץ ישראל שייכת ליהודים גם בשעה שאין הם יושבים עליה. הפסוק, "מפני חטאינו גלינו מארצנו", הוא חלק מתפילתו של היהודי. האין זה מפליא להיווכח שלפני החורבן, הארץ הייתה פוריה ומאוכלסת ואילו אחריו אדמתה הפכה להיות נטושה ובוצית? הסופר מארק טווין בביקורו בארץ, מביע את השתוממותו – הזוהי הארץ המבטחת, ארץ זבת חלב ודבש? מספר התושבים הגדול ביותר מאז הגלות השנייה עמד על שלוש מאות אלף בלבד (בזמן הטורקים) וגם אז מספר זה התמעט בשל רעידות האדמה שפקדו את הארץ. כיום, לאחר שרבים היהודים ששבו לאדמתם, מספרם נאמד במיליונים: הביצות יובשו והאדמה חזרה להיות גן פורח, משל חיכתה הארץ לשוב בניה.

עובדה מפתיעה נוספת היא הישרדותו של הכותל המערבי, שריד בית המקדש. גדולי התורה קבעו כי השכינה הקדושה לעולם אינה זזה ממקומה, היינו מהכותל.

ועדיין סיפורנו, לא תם ולא נשלם. פרק ל' בחומש דברים מגולל את שבותם של בני ישראל לארצם ואת גאולתם.

והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה – הברכה והקללה אשר נתתי לפניך – והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלוקיך שמה. ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו ככל אטשר אנכי מצוך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך. והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ןהטיבך והרבך מרבותיך. ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך.

ונתן ה' אלוקיך את כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצוותיו אשר אנכי מצוך היום. והותירך ה' אלוקיך בכל מעשה ידיך בפרי בהמתך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך.כי תשמע בקול ה' אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך.

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא. לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר הים היא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו.

ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע. אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלוקיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה' אלוקיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלוהים אחרים ועבדתם. הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה; ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את ה' אלוקיך ולשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר אשר נשבע ה' לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם.

בתלמוד נוכל למצוא נבואות מופלאות על אחרית הימים. (ראה להלן פרק י"ב).

לסיכום:

בפרק זה הוכחנו את מציאות הבורא:

1. דרך עיניהם של כל אלה שהיו עדי ראיה למעמד קבלת התורה על הר סיני.

2. ע"י הוכחה בדרך הפילוסופיה.

3. באמצעות סקירת התגשמות הנבואות עליהם ניבאו נביאי ישראל.

מהתלמוד, שמכנה את היהודים "מאמינים, בני מאמינים", משתמע כביכול שהאמונה בה' היא בבחינת ירושה. אך לאמיתו של דבר, שורש האמונה נובע מפנימיות נשמת היהודי. לא בכדי קורא איוב לנשמה היהודית "חלק אלוקה ממעל". פשטות אמונתנו באה מתוך הרגש פנימי, מתוך עצם מהותנו. לעיתים נדמה כי אותה מהות נעלמת וזאת בשל חומריות הגוף וצרכיו המאד גשמיים שאינם עולים בקנה אחד עם טוהר וזכות הנשמה.

עם זאת, אותה נקודה יהודית נשגבת, אינה נתונה לשינוי כלל, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה. ההוכחה לכך, שבזמנים מיוחדים, כאשר היא מאירה מבפנים, היהודי חש היטב מחובר אליה, אל עצם מהותו.