ישנו חוק של מערכות היחסים האומר: "אני נותן ומקבל אך ורק תקשורת שיש בה כבוד". בניסוח שונה במקצת, "אינני נותן, ואינני מוכן לקבל, תקשורת בלתי מכבדת או פוגעת".

אם נחיה בהתאם לכלל זה, יהיה בכך משום צעד מרחיק לכת לשמירה על מערכות יחסים בריאות והרמוניות. זהו כלל שאותו יש ליישם הן במעשים והן במילים. אדם החי בהתאם לכלל מערכות היחסים מקפיד על צליל דיבור נעים אפילו כשעליו לנזוף באחרים. כל המילים צריכות להיות "כשרות" – בלי העלבות, קריאה בשמות או מילים גסות; בלי גלגול עיניים, מלמולים ורטינות, צווחות, צעקות או יבבות; בלי טריקת דלתות, סגירת שפופרות טלפון, רקיעות ברגליים, זריקת חפצים, הרמת יד או הבעת זלזול וחוסר כבוד גמורים כלפי אדם אחר; וכן אדם החי כך לא מוכן לקבל יחס כזה מאף אדם אחר.

כלל מערכות היחסים מסייע בשמירה על חיי משפחה ונישואין בטוחים ומלאי אהבה, אך כיוון שכולנו אנושיים, לא תמיד קל ליישם אותו.

יתכן שגדלנו בבתים שבהם לא חיו בהתאם לכלל מערכות היחסים, ומוחותנו מתוכנתים ליצירת דרמות ולצורות אחרות של התנהגות פוגענית. יתכן שעלינו להיאבק קשה כדי לשמור על כבודנו כבני אדם וכדי לכבד את כבוד בן/בת זוגנו, אלא שזהו אחד המאבקים המשתלמים ביותר.

יש אנשים שעבורם המאבק על הצבת גבולות הוא המאבק הקשה יותר מבין השניים. לאנשים אלה לא קשה לדבר בצורה מכבדת, שכן כך גדלו וחונכו והדבר טבעי עבורם. אולם, הם עשויים להפוך קורבנות להתעללות ופגיעה מצד אחרים. יתכן שעליהם ללמוד איך לעצור אחרים מלהתעלל ולפגוע בהם. לעשות זאת זו מצווה ממש, שכן הדבר תורם לבניית שלום בית. אחרי הכל, בלתי אפשרי ליצור נישואין מאושרים כאשר אדם אחד פוגע באדם אחר.

לפעמים, סדרת טיפולים אישיים עשויה לעזור לאדם למצוא את המשאבים הפנימיים הנחוצים להצבת גבולות מתאימה. לעתים תסייע תמיכתו של צד שלישי כמו מטפל משפחתי/ זוגי או רב, כדי לעזור בהצבת גבולות טובה. יש גם זמנים שבהם הכרחי לערב אנשים מבחוץ כדי להציב את הגבולות הנאותים.

ילדם מרוויחים המון כשהם רואים את הוריהם חיים בהתאם לכלל מערכות היחסים. הם חווים אז ישירות את כלל מערכות היחסים ומיישמים אותו באינטרקאציות היומיומיות שלהם עם הוריהם. חשיפה והתנסות אלו יעזרו להם גם לבנות בבוא הזמן בית אוהב משל עצמם. תנו לעצמכם, לנישואיכם ולילדיכם את המתנה הנפלאה ששמה "כלל מערכות היחסים".