פלפול תלמודי. ציורו של אדוארד גורביץ'
פלפול תלמודי. ציורו של אדוארד גורביץ'

דברי האמן: ציור של תלמידי חכמים היושבים בבית המדרש במזריץ' ומפלפלים בדברי התלמוד.