פעם סיפר לי אדם אחד שהיה מכור לעישון שאין דבר קל יותר מלהפסיק לעשן, והראיה - הוא בעצמו הפסיק עשרות פעמים.

ובכן? האם אפשר לעזוב משהו (בהצלחה) יותר מפעם אחת? האם אלכוהוליסט משתקם שעודנו נאבק להיות פיכח זכאי להתפאר שהוא ניצח את האתגר? וכיצד הייתם מגדירים מכור לסמים השב ואומר שהוא "נקי", אבל בכל רגע נתון הוא עלול ליפול שוב?

עיקרון חשוב לנגמלים הוא לעולם לא להאמין שנגמלת לחלוטין, ולא משנה כמה שנים חלפו מאז שנגמלת. מי שנגמל באמת יאמר לך "אני מכור, ומחר בבוקר, כמו בכל יום ב-23 השנים האחרונות, אקום בבוקר ואיאבק בתשוקותיי".

השבוע אנו קוראים בספר במדבר פרק לג על 42 "מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים". משהו כאן לא נשמע הגיוני. אולי היהודים חנו ב-42 תחנות במדבר, אולי הקימו את מאהליהם ב-42 מקומות שונים, אבל רק אחד מהמסעות, הראשון בהם, הוציאם "מארץ מצרים". מדוע התורה קוראת לכל 42 המסעות "אשר יצאו מארץ מצרים"?

בפילוסופיה היהודית "מצרים" מייצגת לא רק את הארץ הפיזית שבהם גרו המשעבדים, אלא גם את מושג המנטליות של העבדות. בבחינה מילולית מקור המילה "מצרים" קשור ל"מיצרים" "גבולות": זה המבנה הפסיכולוגי הכובל אותך למקום, כשאינך רוצה או אינך יכול להשתחרר מאזיקיך המנטליים.

לאורך כל חייו מוטל על האדם לצאת לשרשרת של "מסעות", להפליג ממחוזות הנוחות שלו כדי להתמודד עם אתגרים חדשים ולכבוש טריטוריות חדשות. רק על גוויה מתה ניתן לומר שהיא השלימה את מסעה. כל יצור חי, שניחן בחושים ובתחושות, חייב לשמור את דרכונו בהישג יד, מוכן לשימוש בשלב הבא של מסעו על פני החיים.

אירועי העבר של האדם אינם איזשהו מטען עודף הגורר אותו כלפי מטה; ההפך הוא הנכון: הם משמשים לך כמאגר מצטבר של ניסיון חייך, ואוצרים למענך את המשאבים שיסייעו לך לתמרן אל מעבר למכשולים החדשים של ההווה. אולי בעבר נאבקת עם בעיה כלשהי והתגברת עליה בהצלחה, ואם כך, אזי עזבת כביכול את מעבר הגבול הזה מאחוריך. עכשיו ישנו "אתה" חדש, הנוטל על עצמו לצאת למסע חדש, ודווקא אותם כישורי הישרדות שהגנו עליך עד כה הם העומדים לרשותך בהרפתקה החדשה שלפניך.

המכור מתעורר בכל בוקר בנחישות להתגבר על הפיתוייו הרובצים לפתחו במשך כל היום שלפניו. כל יום ויום הוא מסע חדש שבו מופיעים מכשולים חדשים המאתגרים אותך להתגבר עליהם. הכישורים והכוחות שצברת במאבקיך בעבר יעמדו לתועלתך במאבקך היום, אבל כל מסע ומאבקו הייחודי וכל הישג חדש עוזר לך להימלט פעם נוספת מעבדות מצריים הפרטית שלך, לקראת החופש המצפה לך מעבר לגבול.