Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

אַיֶיכָּה?!

שאלה שהיא תשובה לתהיות רבות

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אַיֶיכָּה?!: שאלה שהיא תשובה לתהיות רבות

האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מליאדי, נעצר על ידי שלטון הצאר ברוסיה. הרקע הרוחני לאירוע היה חידושו המהפכני של הרבי להפיץ את סודות התורה בהיקפים נרחבים מידיי. בזמן שהותו בכלא, ביקר את הרבי אחד משריה החושבים של הממלכה הצארית. הוא העלה בפני הרבי שאלה מלומדת. התשובה שהעניק לו הרבי צריכה ללוות כל אחד במשך כל החיים.

הוסיפו תגובה