Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

שתי אותיות גורליות

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שתי אותיות גורליות

הרב שלום בער שפירא הוא מחנך ותיק המתגורר בברוקלין, ניו יורק. בתחילת שנות השמונים הוא היה מורה בישיבת ברוקלין כאשר הורה של אחד מתלמדיו פנה אליו בהצעה להזדמנות עסקית.

לאחר שקיבל את הסכמתו של המעסיק שלו, הוא ביקש על כך ברכה מהרבי וקיבל אתה בצירוף בקשה מיוחדת.

סיפור מפעים על רוח הקודש של הרבי וספר התורה של ילדי ישראל.

הוסיפו תגובה