ב"ה

אימתי קא אתי מר? לכשיפוצו מעיינותך חוצה!

ניגון

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אימתי קא אתי מר? לכשיפוצו מעיינותך חוצה!: ניגון

ניגון חסידי שמח בעיצומה של התוועדות 'חג הגאולה' של רבי שניאור זלמן, האדמו"ר הזקן

הוסיפו תגובה