שיהיה בשעה טובה ושיד החסידים תהיה על העליונה, כפי שהובטחנו על ידי אדמו"ר הזקן והבעל שם טוב. כמו בהגדה, שיהיו ערים כל הלילה בבני ברק, וידברו על ימות המשיח.