עם תחילת חודש אלול, החודש שלפני השנה החדשה, אנו מתחילים להרהר בשנה שחלפה ועל שיפור היחסים שלנו מול אלוקים. אדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, השווה את הקדוש ברוך הוא במהלך חודש אלול למלך שיוצא לשדה כדי להנגיש את עצמו לכל נתיניו. אבל באחריותנו לנצל את מלוא הזמן הזה – כי בקרוב, כשאלול יסתיים, המלך יחזור לארמון שלו.