הגאולה תבוא בזכות הנשים הצדיקות, מה שאומר שזה תלוי בָּך.