הרב אשר ארנרייך שימש כדיקן בית הספר התיכון לבנות "בית יעקב" בבורו פארק בברוקלין במשך יותר משישה עשורים. בשנת 1968 הוא הגיע יחד עם קבוצת תורמים לפגישה עם הרבי.