לפני עצרת ילדים מיוחדת בחודש אלול, הרבי מצטרף לתפילת מנחה.