ב"ה

מקדש בנוי מהשמים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מקדש בנוי מהשמים

בימי בית המקדש, יהודים עלו לרגל בחג השבועות והקריבו קרבנות. לאלה שלא הביאו קרבן בחג עצמו, ניתנה הזדמנות לעשות זאת בששת הימים שלאחר מכן, המוכרים בשם "ימי תשלומין". היום, אנחנו מקווים ומתפללים שנזכה לעלות לבית המקדש ולהשלים את הקרבת הקורבנות.

הוסיפו תגובה