ב"ה

תוכנית 771

6:46
בימי בית המקדש, יהודים עלו לרגל בחג השבועות והקריבו קרבנות. לאלה שלא הביאו קרבן בחג עצמו, ניתנה הזדמנות לעשות זאת בששת הימים שלאחר מכן, המוכרים בשם "ימי תשלומין". היום, אנחנו מקווים ומתפללים שנזכה לעלות לבית המקדש ולהשלים את הקרבת הקורבנות.
לצפיה
1:20
הרבי משתתף בכינוס ילדים בבית המדרש שלו לאחר חג השבועות
לצפיה
1:08
הרב שמחה אשלג מציג לרבי כרך של פירוש "הסולם" לזוהר. הרבי אומר לו: "המילה סולם שווה בגימטרייה למילה סיני. שזה יהיה סולם להגיע לשמים".
לצפיה
4:22
עם שמואל אברמסון
שמואל אברמסון עוסק בחינוך מיוחד וחי במונסי, ניו יורק. כסטודנט באוניברסיטה באמצע שנות השבעים, הוא החל להתחבר מחדש למורשת היהודית שלו. לפני נישואיו הוא ניגש לרבי עם ארוסתו לבקש ברכה, וניצל את ההזדמנות לשאול את הרבי שתי שאלות. התשובות מובילות אותו עד עצם היום הזה. (1977)
לצפיה