ב"ה

ברכת כהנים

ב' ניסן תנש"א - 17 במרץ 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ברכת כהנים: ב' ניסן תנש"א - 17 במרץ 1990

בדרך כלל, מי שנושא את שם המשפחה "קפלן" הוא כוהן. בפסח הזה, ברך את כל היהודים בברכת הכוהנים, ושנזכה לראות את ההתגשמות של "ואני אברכם" (הרב יצחק קפלן).

הוסיפו תגובה