ב"ה

אהבה מושכת אהבה: סודה וסגולותיה של ברכת הכהנים

השיעור השבועי לפרשת נשא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אהבה מושכת אהבה: סודה וסגולותיה של ברכת הכהנים: השיעור השבועי לפרשת נשא

nosoy 5784  
mekorot nosoy 5784