ב"ה

מחלת הגלות

י' שבט תשל"ו - 12 בינואר 1976

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מחלת הגלות: י' שבט תשל"ו - 12 בינואר 1976

בני ישראל הוגלו למצרים ונאלצו לעסוק בעבודות כפייה, אך בעת הגאולה היו מי שלא רצו לעזוב את הגלות. הם סירבו לצאת לדרך לא נודעת במדבר, והעדיפו להישאר במקום המוכר. אבל בסופו של דבר פרעה גירש את כולם ממצרים, כפי שהקדוש ברוך הוא אמר. המסר רלבנטי גם עבורנו: אסור לנו לחזור על הטעות. אנחנו על סף הגאולה, ועלינו לזכור תמיד ש"הוא אלוקינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא יגאלנו שנית בקרוב".

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות