ב"ה

חלוקת דולרים לשלוחים מכל רחבי העולם

ב' כסלו תנש"א - 19 בנובמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חלוקת דולרים לשלוחים מכל רחבי העולם: ב' כסלו תנש"א - 19 בנובמבר 1990

הרבי מחלק לשלוחים דולרים לצדקה, לאחר תפילה מנחה

הוסיפו תגובה