ב"ה

עוד ברכה, ועוד ברכה

ו' תשרי תשמ"א - 16 בספטמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עוד ברכה, ועוד ברכה: ו' תשרי תשמ"א - 16 בספטמבר 1980

ציווי התורה הראשון הוא "פרו ורבו, ומלאו את הארץ וכבשוה". אין מקום לטענה שמשפחה שכבר יש לה ילדים וילדות רבים לא צריכה יותר... צריך לבטוח באלוקים, "הזן ומפרנס לכל", והוא מכוון כל פרט של הבריאה בהשגחה אלוקית. אפילו עלה שמתעופף ברוח מונחה על ידי הקדוש ברוך הוא, אז בוודאי שהוא משגיח על חייו של כל יהודי! זוהי מצווה כמו כל המצוות האחרות, שניתנה לטובתנו – כולל המעלה הגדולה מכולן: להיות אחד עם הבורא.

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות