ב"ה

"קראוהו בהיותו קרוב" - הרבי קורא את ההפטרה בתפילת המנחה

שבעה עשר בתמוז תשמ"ב - 8 ביולי 1982

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

"קראוהו בהיותו קרוב" - הרבי קורא את ההפטרה בתפילת המנחה: שבעה עשר בתמוז תשמ"ב - 8 ביולי 1982

במהלך תפילת מנחה ביום י"ז בתמוז, הרבי עולה לתורה וקורא את ההפטרה.

הוסיפו תגובה