Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

תוכנית 721

6:46
י"ז תמוז תשמ"ז - 14 ביולי 1987
יום י"ז תמוז הוא יום צום המסמן את ראשיתה של תקופת האבל על חורבן בית המקדש בירושלים. אבל למעשה, ביום הזה פקדו את העם היהודי אירועים טרגיים הרבה לפני שחומות ירושלים נפרצו. ובכל זאת, דגש מיוחד מציבים על חומות ירושלים.
לצפיה
2:11
שבעה עשר בתמוז תשמ"ב - 8 ביולי 1982
במהלך תפילת מנחה ביום י"ז בתמוז, הרבי עולה לתורה וקורא את ההפטרה.
לצפיה
1:22
כ"ז תמוז תשמ"ט - 30 ביולי 1989
אחרי שלושה שבועות של אבלות על חורבן בית המקדש, באות הבשורות הטובות (הרבנית דבורה קלינגברג ומשפחתה, קרובי משפחה של הרבי והרבנית)
לצפיה
3:50
עם גולדי פלד
בשנת 1974 הרב שמעון פלד השתדך עם גולדי. אבל בזמן שהם עסקו בהכנת החתונה, הם קיבלו חדשות מדאיגות מהרופאים שטיפלו במחלת הסרטן שאבא של גולדי נאבק בה. כמה חסידים הציעו להם לבקש מהרבי ברכה עבורו, הם תפסו את ההזדמנות.
לצפיה