Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

איום חמור

עם שלמה שמיר

הפעלה אוטומטית

איום חמור: עם שלמה שמיר

שלמה שמיר הוא עיתונאי ואסטרטג פוליטי. הוא היה כתב עיתון הארץ בניו יורק במשך יותר משלושים וחמש שנים, ובעל טור משפיע בכתב העת אלגמיינר ז'ורנל. הוא פגש את הרבי והתכתב אתו בהזדמנויות רבות במשך השנים, אבל מסר עקיף שקיבל מהרבי הוביל אותו לשגר התנצלות בפני הרבי (1979)

כתוב תגובה

סדר לפי:
1 תגובה
1000 תווים נשארו
מורן דרום 7 יולי 2019

שלמה שמיר נשאר חסר בינה והבנה מינימלית של המציאות הבינלאומית כפי שהרבי הסביר באריכות ובתבונה. השב