ב"ה

החסיד ביקש מאדמו"ר הזקן עצה לפרנסה...

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

החסיד ביקש מאדמו"ר הזקן עצה לפרנסה...

מה השיב לו הרבי? אתה משקיע במקום הלא נכון...

הוסיפו תגובה