ב"ה

שני המאורות: הרמב"ם ואדמו"ר הזקן:

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

שני המאורות: הרמב"ם ואדמו"ר הזקן:

הרמב"ם ואדמו"ר הזקן חולקים קוויי דמיון משותפים, גם בדמותם וגם בתורתם. שני חיבוריו המפורסמים ביותר של הרמב"ם הם 'מנשה תורה' בתחום ההלכה ו'מורה הנבוכים' בתחום המחשבה; במקביל, שני חיבוריו המפורסמים של אדמו"ר הזקן הם ה'שולחן ערוך' בתחום ההלכה, וספר ה'תניא' בתחום המחשבה. לשניהם גם קמה בשעתם מתנגדים עזים שעם הזמן הפכו לתלמידים ומעריצים.

הוסיפו תגובה