ב"ה

כסלו הוא חודש מאיר

ז' תשרי תנש"א - 26 בספטמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כסלו הוא חודש מאיר: ז' תשרי תנש"א - 26 בספטמבר 1990

חודש כסלו הוא זמן טוב לעריכת חתונות.

הוסיפו תגובה