ב"ה

את נרות החנוכה, מדליקים בשעת דמדומים

יו"ד כסלו תשמ"א - 18 בנובמבר 1980

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

את נרות החנוכה, מדליקים בשעת דמדומים: יו"ד כסלו תשמ"א - 18 בנובמבר 1980

כאשר מדליקים את נרות החנוכה, מצד אחד החשכה שוררת. מצד שני, השמש נמצאת - רק שהיא מכוסה. על מבצע חנוכה להגיע לכל יהודי, במיוחד אלו שנמצאים בשעת דמדומים

הוסיפו תגובה

דף זה מופיע בשפות אחרות