ב"ה

כל ההרים מובילים לסיני

י"א תשרי תנש"א - 30 בספטמבר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כל ההרים מובילים לסיני: י"א תשרי תנש"א - 30 בספטמבר 1991

כל ההרים, בדרך כלשהי, קשורים להר סיני...

הוסיפו תגובה