ב"ה

מגזין וידאו שבועי: תורת חיים

תכנית 614

5:12
פורים תשל"ב - 29 בפברואר 1972
למרות שבדרך כלל יש להבין את הכתוב בתורה שבעל-פה, יש יוצאים מן הכלל.
לצפיה
1:55
י"א סיון תשמ"ב - 2 ביוני 1982
הרבי מבקש לנגן ניגון חסידי שמח שמקורו מרוסיה.
לצפיה
0:33
י"א תשרי תנש"א - 30 בספטמבר 1991
כל ההרים, בדרך כלשהי, קשורים להר סיני...
לצפיה
4:26
כששמואל קטן הגיע לרבי, הוא לא חשב שהוא יציג את כשרונותיו המוזיקליים לפני הרבי... אבל אז החסידים לחצו עליו שינגן בכינור בזמן "כוס של ברכה".
לצפיה