ב"ה

למה אוכלים רק פרות בט"ו בשבט?

ט"ו שבט תשמ"ח - 3 בפברואר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

למה אוכלים רק פרות בט"ו בשבט?: ט"ו שבט תשמ"ח - 3 בפברואר 1988

למרות שיש שבעה מינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, אנו מקפידים לאכול רק פרות. מדוע?

הוסיפו תגובה