ב"ה

להתחיל את החינוך בדרך הנכונה

י"ח תשרי תשמ"ג - 5 באוקטובר 1983

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

להתחיל את החינוך בדרך הנכונה: י"ח תשרי תשמ"ג - 5 באוקטובר 1983

לפני שרבי דובער, האדמו"ר האמצעי, החל ללמוד ב"חדר", אביו, אדמו"ר הזקן, נתן למלמד הוראות כיצד לעשות זאת.

הוסיפו תגובה